En 44 år gammel mann er ved tilståelsesdom i Vestfold tingrett dømt til fengsel i 90 dager, hvorav 60 dager betinget, for hvitvasking av ulovlig fangstet kongekrabbe. 
 
Mannen er daglig leder i et selskap som leier ut frysehengere, og tilsto i retten at han visste at frysehengeren selskapet leide ut høsten 2019 ved ett tilfelle ble brukt til å frakte ulovlig fangstet kongekrabbe. Kongekrabben ble fraktet fra Finnmark til et lager på Kjeller for videre omsetning.  
 
Del av omfattende sakskompleks
 
Saken har sitt utspring i avdekkingen av et omfattende, landsdekkende nettverk for ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe sommeren/høsten 2019. Opprullingen av nettverket var resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Økokrim og Finnmark politidistrikt. 
 
Domfellelser i saken omfatter leddene fra ulovlig fangst i Varangerfjorden/Båtsfjorden, transport, salg og til heleri og hvitvasking i mottaksledd over store deler av Østlandet. Dommen er Økokrims tiende domfellelse i komplekset.  
 
- Dette er Økokrims siste sak i kongekrabbekomplekset, og markerer slutten på over fire år med etterforskning og retteføringer. Dommen viser hvordan ellers lovlig virksomhet - i dette tilfellet utleie av frysehenger - blir straffbar hvitvasking når utleieren forstår at hengeren skal brukes til å sikre utbyttet av en straffbar handling. Vi mener at det har sterk allmennpreventiv betydning at også denne type bistand domfelles, sier politiadvokat i Økokrim, Ragna Flækøy Skjåkødegård. 
 
 
Mannen ble også idømt inndragning av 10 000 kroner, som var det som ble betalt for leie av hengeren. 
 
Dommen er ikke rettskraftig. 
 
Kontaktperson:
Politiadvokat Ragna Flækøy Skjåkødegård, telefon 917 40 187
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
telefon: 23 29 10 30 (08.00-15.45)