Hele beløpet er inndratt til fordel for det fornærmede selskapet Ronin Network, som etter angrepet dekket tapet til spillerne i spillet Axie Infinity. Økokrim har nå overført hele beslaget av kryptovaluta til Ronin Network.
 
Denne saken viser at vi greier å inndra store verdier som stammer fra straffbare handlinger, selv om de kriminelle bruker avanserte metoder for å skjule kryptovalutaen på blokkjeden, sier førstestatsadvokat Marianne Bender.
 
Nord-Koreansk hackergruppe står bak
I mars 2022 ble spillet frastjålet fem milliarder kroner i krypotvaluta. Ifølge Federal Bureau of Investigation (FBI), er det er den nord-koreanske hackergruppen Lazarus som står bak. 
 
Umiddelbart etter angrepet startet hackerne en storstilt hvitvaskingsoperasjon, med svært sofistikerte metoder, som de fremdeles holder på med. Målet til hvitvaskerne er å få kryptovalutaen ut i andre verdier som kan benyttes i den fysiske verden. 
 
Dette er penger som kan støtte opp under Nord-Korea og deres atomvåpenprogram. Det har derfor vært viktig å spore kryptovalutaen og forsøke å stanse pengene når de blir forsøkt tatt ut i fysiske verdier, sier Bender.
 
Økokrim har arbeidet med FBIs spesialister på sporing av kryptovaluta i denne saken.
 
 
Kontaktperson: 
Marianne Bender
førstestatsadvokat 
902 04 300

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (08.00-15.00)