I april skrev Federal Bureau of Investigation (FBI) i USA i en uttalelse at deres etterforskning har vist at statlige aktører med tilknytning til Nord-Korea står bak tyveriet).

Økokrim har igangsatt etterforskning av angrepet. Det er om lag 750 personer i Norge som hadde verdier i nettspillet Axie Infinity på tidspunktet tyveriet fant sted.

Økokrim ønsker å komme i kontakt med personer bosatt i Norge som ble rammet i dette angrep. De som er rammet av angrepet kan gå inn på Økokrims nettside og følge instruksjon på hvordan de får registrert seg. Etterforskningen vil i første omgang omhandle å spore kryptovalutaen som ble stjålet. Denne etterforskningen vil gjøres i et operativt samarbeid med FBI.

Personene bak angrepet har satt i gang en omfattende hvitvaskingsprosess i et forsøk på å tilsløre og skjule hvor utbytte har tatt veien. Det er denne hvitvaskingsprosessen Økokrim og FBI vil samarbeide om å avsløre.

Kontakt:
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
tel. 23 29 10 30