Vi har forståelse for medienes tidsrammer, og målet er å gi rask tilbakemelding på alle typer henvendelser fra journalister, men vi holder en lav medieprofil ved saksinntak og under etterforsking. Det er flere grunner til dette: Det er en betydelig belastning å komme i ØKOKRIMs søkelys. Vi skal ikke bidra til å øke belastningen for de mistenkte på et tidspunkt hvor det ennå er usikkert om saken vil bli avgjort med et positivt påtalevedtak (for eksempel tiltale). Dessuten vil medieomtale på dette stadiet kunne hemme etterforskingen.

Ved saksinntak og under etterforskingen går vi derfor vanligvis ikke ut med straffesaksopplysninger som ikke allerede er offentlig kjent. Det er annerledes når det er truffet et positivt påtalevedtak eller når en sak er pådømt. Da veier hensynet til allmennprevensjonen tyngre enn personvernet, og åpenhet er ønskelig.

Journalister har krav på innsyn i ØKOKRIMs postjournal, årsrapport, endelige budsjett, endelige regnskap, statistikk og tiltalebeslutninger. Vi legger ut informasjon om blant annet påtalevedtak og dommer på vår hjemmeside. Redaksjoner og journalister kan be om å bli registrert i en e-postliste for å få melding når vi legger ut informasjon på hjemmesiden om straffesaker.

Vi skal vanligvis ikke uttale oss om saker som etterforskes ved andre politidistrikter, men henvise mediene til det aktuelle politidistriktet.