Under etterforskingen ligger vi lavt, dels av hensyn til de mistenkte – dels av hensyn til etterforskingen. Det betyr at vi som regel ikke uttaler oss om hvilke saker vi eventuelt vil se på eller hvilke vi ser på. Men ved tiltaler, forelegg, dommer og andre nyheter legger vi ut pressemelding på hjemmesiden og sender ut melding med aktuelt dokument på e-post til pressen.

For pressespørsmål, kontakt kommunikasjonsansvarlig Ellen Cecilie Eriksen: ellen.cecilie.eriksen@politiet.no   / Tlf: (+47) 23 29 10 30 eller senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Lunde: andreas.lunde@politiet.no / Tlf: (+47) 23 29 10 30