Økokrim har tatt ut tiltale i saken mot nordmannen som tidligere var president i IBU (International Biathlon Union). Tiltalen gjelder grov korrupsjon, og gjelder forhold begått i perioden 2009 til 2018.

Tiltalen omfatter bestikkelser i form av klokker, jaktopphold og jakttrofeer, prostituerte samt en leasingbil som han disponerte fra 2011 til 2018 i Norge.

Økokrim mener det er bevis for at tiltalte har mottatt bestikkelser sammenhengende over en ti-års-periode. Alvoret understrekes ved det tillitsbruddet dette innebærer i lys av hans verv som president i IBU, sier påtaleansvarlig og førstestatsadvokat Marianne Djupesland.

Under etterforskingen har det vært nødvendig å avhøre en rekke personer og innhente opplysninger fra flere land. I tillegg er betydelige dokumentmengder gjennomgått.

Økokrim har i dette sakskomplekset hatt en felles etterforsking med Østerrike (Joint Investigation Team) i regi av Eurojust. I tillegg har Økokrim fått bistand fra myndigheter i Tsjekkia, Liechtenstein og Canada.

Sjef for Økokrim Pål K. Lønseth, er uavhengig av saken mot den tidligere presidenten i IBU bekymret for omfanget av korrupsjon innen internasjonal toppidrett.

Det er til dels store inntekter og verdier innen internasjonal toppidrett, samtidig som at ulike idrettsorganisasjoner har lavt modenhetsnivå innen forebygging av korrupsjon. Dette gir sett i sammenheng en risiko for korrupsjon som det er grunn til å være bekymret for. Jeg håper internasjonal toppidrett styrker sitt arbeid mot korrupsjon slik at idretten som en viktig samfunnsaktør kan bevare sin legitimitet.  

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland vil være tilgjengelig for intervju. Ta kontakt med pressekontakten for intervjuavtale.

Kontakt:
tlf: + 47 23 29 10 30 (08.00-15.45)
e-post: kommunikasjon.okokrim@politiet.no