Rapporten er utarbeidet av et britisk firma på oppdrag fra IBU, Bessebergs tidligere arbeidsgiver.

Saken mot Besseberg er en del av et større sakskompleks i Østerrike. Økokrim har tidligere bistått Østerrike etter anmodning i deres sak, blant annet med ransaking og avhør av Besseberg. Økokrim ble våren 2020 bedt av østerrikske myndigheter om å overta etterforskingen av Besseberg. Norge har kun overtatt den delen av saken som gjelder mistanke om grov korrupsjon knyttet til Bessebergs stilling som president i IBU. Økokrim har ikke overtatt den delen av saken som gjelder mistanke om doping og bedrageri.

Rapporten som Økokrim har fått oversendt, tas med i den videre etterforskingen av Besseberg i Norge.

Eventuelle spørsmål om rapporten må rettes til IBU eller østerrikske myndigheter. Av hensyn til etterforskingen har Økokrim ingen ytterligere informasjon å dele på nåværende tidspunkt.

Kontaktpersoner hos Økokrim

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle, telefon: +47 928 06 758
Kommunikasjonsansvarlig Ellen Cecilie Eriksen, telefon + 47 474 88 858