De internasjonale svindlerne er dømt for grove bedragerier og ID-tyveri, i en sak hvor 423 nordmenn er blitt bedratt. Ved hjelp av teknisk avanserte og utspekulerte metoder forsøkte gjerningspersonene å tappe uvitende ofre for mer enn 10 millioner kroner. 

En ny tid for kampen mot digital kriminalitet 
Økokrim åpnet etterforskning i saken etter en anmeldelse fra Statens vegvesen.  Etter en grundig etterforskning resulterte dette i en storaksjon i Romania. 40 rumenske politifolk deltok i aksjonen, på oppdrag fra Økokrim. Økokrim var også til stede under aksjonen. De domfelte ble pågrepet og utlevert til Norge for videre straffeforfølgning. 

– Digitale bedragerier øker både i omfang og alvorlighet. Saken markerer en ny tid for kampen mot digital kriminalitet. Politiet blir bedre og bedre på etterforskning av digitale bedragerier og kriminalitet som pågår på tvers av landegrenser, sier politiadvokat i Økokrim, Jon Andre Hvoslef-Eide. 

Skreddersydde svindelforsøk 
Gjerningspersonene rettet bedrageriene sine mot norske brukere av Statens vegvesens selvbetjeningsportal for kjøp og salg av kjøretøy. De domfelte brukte teknisk avanserte hjelpemidler for å skjule sine spor på internett. 

– Vi ser at kriminelle blir mer profesjonelle. De benytter ofte avanserte hjelpemidler, som eksempelvis ChatGPT eller andre AI-verktøy, for å skreddersy svindelforsøkene sine, sier Hvoslef-Eide.

Dommen sender et viktig signal
Gjennom grundig etterforskning, samarbeid med politi i utlandet og et godt samarbeid med næringslivet i Norge ble gjerningspersonene til slutt identifisert, pågrepet og dømt. 

– Dommen viser at det er mulig å avsløre gjerningspersonene i store svindelsaker, uansett hvor de befinner seg. Kriminelle som retter virksomheten sin mot norske borgere skal ikke være trygge. Dommen sender et viktig signal til kriminelle grupper om at det er stadig økende risiko for å bli tatt og at straffene er strenge, sier Hvoslef-Eide.

Digitale bedragerier er et økende problem verden over. Bankene i Norge ser en økning på 40–50 prosent hvert år, både når det gjelder antall svindelforsøk og hvor mye penger de kriminelle kommer unna med. 

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontakt: 
Jon Andre Hvoslef-Eide
politiadvokat 
990 04 522 
23 29 10 30 (08.00-15.00) 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no


Relevante saker: 
•    https://www.okokrim.no/oekokrim-har-tatt-ut-tiltale-mot-to-rumenske-menn-for-grovt-bedrageri-og-id-tyveri.6668174-549344.html
•    https://www.okokrim.no/oekokrim-har-aksjonert-mot-organiserte-svindlere-i-romania.6624466-549344.html
•    https://www.okokrim.no/rekordhoey-straff-for-forsoek-paa-digitale-bedragerier-hever-fengselsstraffen-med-50-prosent.6657092-549344.html