Økokrim anket dommen fra tingretten, for å få en høyere straff enn de tre årene mannen ble idømt der. Nå har lagmannsretten hevet straffen med 50 prosent, til 4 og et halvt år. 

Det er svært viktig med en høy straff for digitale bedragerier, uavhengig av om de lykkes i å lure folk eller ikke. Det har ikke tidligere vært en liknende massebedragerisak i Norge før, og det er viktig for oss å få markert at digitale bedragerier kan føre til lange fengselsstraffer, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Bender.  

Fordi mannen tilsto, fikk han fradrag i straffen med 20 prosent. Dersom han ikke hadde tilstått, ville lagmannsretten dømt han til 5 år og 9 måneder.

Dersom mannen hadde lyktes med alle bedrageriene, kunne tapet for de fornærmede vært på over to milliarder.

Mannen ble også dømt for å ha vært del av en organisert kriminell gruppe.  

Brukte falsk basestasjon til å sende ut SMS
Domfelte gjennomførte forsøkene og bedrageriene ved å kjøre rundt i Oslo og Bergen i august og september, hvor han hadde med seg en falsk basestasjon med både 4G og 2G dekning, en såkalt IMSI-fanger, i bilen.

Han utga seg uriktig for å være fra DNB, DHL og Bank Norwegian for å få mottakeren til å trykke på en link og gi fra seg kredittkortinformasjon. Tekstmeldingene ble sendt ut til de telefonene som oppholdt seg i nærheten av hans sporingsutstyr. 103 av bedrageriforsøkene ble fullbyrdet.

Dommen er ikke rettskraftig.

 

Kontaktperson:
Marianne Bender 
førstestatsadvokat 
902 04 300

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (08.00-15.45)

 

Relevante lenker: 
Dømt til 3 år i fengsel etter digitalt massebedrageri i Oslo og Bergen
Nytt bedragerimodus avdekket i Norge - Økokrim advarer
Økokrim overtar etterforskning av sak fra PST