«Vi har nå betalt ut ca. 20,5 millioner kroner til de fornærmede selskapene på Nedre Romerike», sier førstestatsadvokat Lars Stoltenberg i Økokrim.

Dette er penger fra salget av vannverkssjefens farmer i Sør-Afrika. Beløpet går til dekning av erstatningskrav som følge av de straffbare forhold som var omfattet av tiltalen.

«Det har tatt tid å få pengene tilbakeført til Norge. Saken viser at det er mulig å få realisert inndragning av verdier også i utlandet, men det krever betydelig innsats og tålmodighet», sier Stoltenberg.

Den tidligere vannverkssjefen ble dømt til fengsel i sju år og seks måneder for grov korrupsjon og grov utroskap. Tre andre personer ble også domfelt i saken.

Vannverkssjefen anskaffet en rekke farmer i Sør-Afrikas som ble finansiert med utbytte fra korrupsjons- og utroskapshandlinger. I lagmannsrettens dom ble det bestemt at de Sør-Afrikanske farmene skulle inndras og at midlene skulle anvendes til dekning av de fornærmede selskapenes erstatningskrav mot den tidligere vannverkssjefen.

Det er vannverket som har stått for den praktiske håndteringen av salget av de inndratte midlene, blant annet en rekke kjøretøy, maskiner og båter. Også salget av farmene i Sør-Afrika, har vannverket håndtert. Etter dommen i lagmannsretten overlot vannverkssjefen ved en forliksavtale eierskapet til farmene til de fornærmede selskapene.

Det har tatt tid å få solgt farmene i Sør-Afrika, fordi markedet har vært krevende. Når farmene endelig ble solgt i 2016, har det i tillegg vært mange formelle hindringer for å få tilbakeført pengene til Norge. Den siste tiden har også Covid 19-situasjonen medført forsinkelser.

«Vi har økt fokus på inndragning. Økonomisk kriminalitet skal ikke lønne seg», sier Stoltenberg.

Kontaktpersoner hos Økokrim:

Førstestatsadvokat Lars Stoltenberg, 952 96 048.
Kommunikasjonsansvarlig Ellen Cecilie Eriksen, 23 29 10 30