Midlene tilhører en russisk statsborger bosatt i Russland. Ved beslaget hadde en tredjeperson i Norge pengene i sin besittelse. Økokrim har utstedt et inndragningsforelegg mot denne besitteren.

«Påtalemyndigheten er etter en samlet vurdering av de innhentede bevisene kommet til at pengene som har endt opp på den russiske statsborgerens kontoer i Norge ikke er lovlig ervervet», sier statsadvokat Joakim Ziesler Berge i Økokrim.

Inndragningsforelegget ble ikke vedtatt og er derfor oversendt Vestfold tingrett for avgjørelse. Den russiske eieren av pengene er siktet for heleri, mens etterforskingen mot besitteren er henlagt på bevisets stilling.

Internasjonal etterforskning

Pengene er i hovedsak overført fra kontoer i flere land tilhørende foretak eid, eller kontrollert av en person involvert i en i utgangspunktet lovlig logistikkvirksomhet. Etterforskningen har ledet Økokrim til blant annet Kypros, Latvia og Sveits.

Forholdet har sitt utspring i en eller flere rapporter om mistenkelige transaksjoner fra en eller flere norske banker til Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim. Meldingene ga enheten grunnlag til å anmelde forholdet.

Inndragningsforelegget ikke er relatert til sanksjonene som er innført i etterkant av det russiske angrepet på Ukraina tidligere i år.

Ved spørsmål om inndragningsforelegget kontakt:

Joakim Ziesler Berge, statsadvokat
joakim.ziesler.berge@politiet.no
tlf. 488 87 986

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
tlf. 23 29 10 30