- Etterforskingen er i en innledende fase, og vi ønsker ikke å gå nærmere inn på hvor store beløp det kan dreie seg om eller andre detaljer i saken. Dette av hensyn til etterforskingen, sier konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring i ØKOKRIM.

Etterforskingen er ikke rettet mot Nortura eller andre personer som jobber i selskapet. 

Kontaktperson hos ØKOKRIM: Konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring, telefon 48 12 66 01

Forsvarerne til de siktede er: Marius Dietrichson, telefon 99 10 30 99 og Ola Lunde, telefon 90 82 68 55