En tidligere salgsleder i Nortura SA er tiltalt for å ha krevd eller mottatt bestikkelser fra kunder med til sammen 900.000 kroner. To andre personer er tiltalt for å ha gitt eller tilbudt bestikkelser med til sammen henholdsvis 850.000 kroner og 30.000 kroner.

I tillegg er det utferdiget forelegg mot ett selskap. Forelegget omfatter en bot på 3.000.000 kroner, samt inndragning av 1.000.000 kroner Nortura SA er ikke mistenkt i saken. S

Kontaktperson i ØKOKRIM: Kst. førstestatsadvokat Esben Kyhring, tlf. 481 26 601.