En tidligere salgsleder i Nortura SA er dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder for å ha krevd og mottatt bestikkelser fra kunder av Nortura med til sammen 900.000 kroner. De to andre personene er dømt til fengsel i henholdsvis 2 år og 3 måneder og 75 dager for å ha gitt eller tilbudt bestikkelser til salgslederen med til sammen 850.000 og 30.000 kroner.

Retten har lagt til grunn at den salgsansvarlige har bedt om og mottatt bestikkelser i forbindelse med sin stilling i Nortura, der han var leder for salg av hvitt kjøtt. De to andre personene representerte kunder av Nortura og er dømt for å ha betalt og tilbudt penger til salgslederen.

I tillegg er selskapet Foods AS idømt en bot på 3,6 millioner kroner.

- Det er svært viktig at alle bedrifter, også de små og mellomstore, er seg bevisst ansvaret for å forebygge korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet, sier Kyhring.

Retten uttaler blant annet at det er "grunn til å bebreide foretaket for en manglende strukturert tilnærming til et forebyggende ansvar" og at "lovbruddet etter rettens vurdering [er] begått for å fremme foretakets interesser". Retten mener at det er "overvekt av hensyn for å bruke adgangen til å ilegge foretaksstraff".

Dommen er ikke rettskraftig.

Nortura SA har ikke vært mistenkt i saken.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Esben Kyhring, tlf. 481 26 601.