Økokrim startet etterforsking av en tidligere ledende ansatt etter at bostyreren i konkursboet etter K A Aurstad AS anmeldte saken. Selskapet var et maskinentreprenørfirma som blant annet arbeidet med bygging av vei og tuneller.

Tiltalen gjelder salg av eiendeler til underpris fra det konkursrammede selskapet og til et søsterselskap like forut for konkursen. En rekke anleggsmaskiner ble solgt for kr. 20 000 000, som var ca. 60 % under markedspris.

- Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet. Å selge med rabatt i en konkurssituasjon, slik vi ser det er gjort i denne saken, mener vi er alvorlig og straffbart, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen hos Økokrim.

Grov kreditorsvik har en ytre strafferamme på seks år.

Kontaktperson hos Økokrim: Førstestatsadvokat Bård Thorsen, telefon 414 54 172