På grunnlag av ni søknader om lån og tilskudd fra mars 2015 til oktober 2017, utbetalte Husbanken lån og tilskudd med til sammen kr. 32 386 000, og ga tilsagn om lån og tilskudd med tilsammen kr. 9 350 000.

- Både finansieringsbedrageri og misbruk av offentlige støtteordninger er alvorlige straffbare handlinger som er høyt prioritert av Økokrim, sier politiadvokat Susanne Åsheim Ihlebæk. 

Saken har vært under etterforskning i Vest politidistrikt siden februar 2018 med bistand fra Økokrim. Økokrim overtok saken formelt i januar 2020, og etterforskningen er blitt sluttført i et godt samarbeid med Vest politidistrikt og Øst politidistrikt.

Saken er forhåndsberammet i Sogn og Fjordane tingrett til september 2021. 

Kontaktperson i Økokrim:
Politiadvokat Susanne Åsheim Ihlebæk,  tlf. 474 58 578