Dette er to forskjellige regelverk som ikke har en umiddelbar sammenheng. Et forhold som rammes av sanksjonsregelverket vil ikke nødvendigvis også omfattes av undersøkelses og rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven. Det må foretas en selvstendig vurdering etter hvitvaskingsloven vedrørende rapportering av mistenkelige forhold.

Vi råder rapporteringspliktige enheter om å følge grunnleggende indikatorer tilknyttet hvitvaskings og terrorfinansiering, og herunder være særlig oppmerksom på indikatorer om skatteparadis og skjult eierskap.

Videre anbefaler vi at rapporteringspliktige enheter gjør seg godt kjent med veilederen Veiledning om frysbestemmelsene.

Rapporteringspliktige kan kontakte EFE om spørsmål.
Øvrige spørsmål til 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no / 23 29 10 30