Næringslivslederen var tiltalt for medvirkning til avfallseksport i strid med forurensningsloven. Tingretten fant at han hadde en sentral rolle i bistanden for å få skipet av gårde, og at handlemåten var sterkt klanderverdig. Tingretten vektla et økende behov for å verne miljøet, og et generelt strengt syn på miljøkriminalitet.

- Næringslivslederen hadde kunnskap om at skipet skulle skrapes i Asia, sier påtaleansvarlig i saken, konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl.

Avfallseksport er strengt regulert i norsk og internasjonal rett. Hensikten er å forhindre at rike land sender sitt avfall til fattige land som ikke har tilfredsstillende systemer for håndtering av avfallet, verken for miljøet eller arbeidsmiljøet for de som utfører arbeidet.

- Skraping av utrangerte skip et stort internasjonalt miljøproblem. Som en stor sjøfartsnasjon er det viktig at norske myndigheter bidrar til bekjempelsen av dette problemet, sier Bache Dahl.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM er konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl telefon: 905 19 092.

Kommunikasjonsansvarlig i ØKOKRIM: Ellen Cecilie Eriksen telefon: 474 88 858.