Skipet lå i opplag før Wirana Shipping Corporation Pte. Ltd. forsøkte å seile skipet fra Kvinnherad til opphugging i Pakistan, uten tillatelse fra Miljødirektoratet i februar 2017.

Wirana Shipping Corporation Pte. Ltd., som er hjemmehørende i Singapore, har i en tidligere ØKOKRIM-sak vedtatt og betalt en bot på syv millioner kroner for eksportforsøket.

Mannen er tiltalt for å yte bistand til reankring og for å være mellommann overfor leverandører som leverte tjenester og utstyr til Tide Carrier. Den tiltalte var selger av skipet.

Seilasen ble oppdaget da skipet etter to dager fikk motorhavari og kom i drift utenfor Jærstrendene. Miljømyndighetene nektet skipet å forlate Norge uten tillatelse.

Selskapet som solgte Tide Carrier har fått et inndragningsforelegg på 3 000 000 kroner. Beløpet er mersummen selgeren fikk for båten som følge av at den ble solgt til skraping i Pakistan og ikke til lovlig opphugging. Forelegget er ikke vedtatt og vil bli sendt til retten for prøving

Miljødirektoratet innga anmeldelse i saken i april 2017. Vest politidistrikt har bistått ØKOKRIM i etterforskingen.

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Tarjei Istad, ØKOKRIM, tlf:99624976