Ordningen var etablert for å avhjelpe konsekvensene av covid-19-pandemien for frivillighets- og idrettssektoren. 
 
Retten fant det bevist at domfelte forledet eller lurte Lotteri- og stiftelsestilsynet ved å uriktig oppgi at han hadde planlagt 12 radiostyrte billøp. De er enige med Økokrim i at arrangementene var fiktive og ikke på noe tidspunkt planlagt avholdt. På denne måten fikk mannen uberettiget utbetalt 320 000 kroner fra ordningen.  
 
Økokrim prioriterer å avsløre koronabedragerier
Saken er en del av Økokrims satsing mot bedragerier av støtteordninger innført under covid 19-pandemien. Forholdet ble avdekket og anmeldt av Lotteri- og stiftelsestilsynet.
 
- Støtteordningene var basert på en særlig tillit. Av allmennpreventive grunner er det viktig at disse overtredelsene blir avdekket. Ved kriser er det behov for nødordninger og myndigheter som reagerer raskt. Slike ordninger vil komme i miskreditt hvis misbruk ikke følges opp, sier politiadvokat Linn Elise Gjems-Onstad. 
 
Dommen er ikke rettskraftig. 
 
Kontaktperson: 
Politiadvokat Linn Elise Gjems-Onstad, telefon 988 35 891
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30