Den dømte mannen fikk tilståelsesrabatt og domstolen skriver i dommen at den før fratrekket "anser […] at en passende straff, er fengsel i omlag fire år og åtte måneder".

- Saken er svært alvorlig og gjelder omfattende bedrageri av støtteordningene som er ment å komme næringslivet til gode i en vanskelig tid. Den strenge straffen gjenspeiler domstolens syn på hvor alvorlig det er at slike ordninger misbrukes, uttaler statsadvokat Jens Bachke.

Oslo tingrett skriver i dommen at: "Siktedes valg og handlinger i denne forbindelse, viser etter rettens syn at siktede har hatt en fullstendig manglende respekt for straffereglene som er ment å beskytte de utpreget tillitsbaserte støtteordningene".

I tillegg til fengselsstraff er mannen dømt til å betale erstatning på 5.434.287 kroner, samt inndragning av 2.626.477 kroner. Det inndratte beløpet skal anvendes til å betale erstatningen til NAV. Mannen er også dømt til inndragning av luksusgjenstander som ble kjøpt for bedrageripengene.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM er statsadvokat Jens Bachke telefon 95 99 84 03.