I perioden mars til juni 2020 begikk den dømte mannen grov hvitvasking av til sammen 2 985 000,- kroner. I saken inngår i anmeldelser fra både NAV og Enheten for finansiell etterretning (EFE) hos Økokrim.

«Saken bekrefter en hypotese som Økokrim har hatt, nemlig at utbytte fra enkelte Covid-19-bedragerier hvitvaskes i etablerte og organiserte hvitvaskingsmiljøer», sier politiadvokat Anders Orerød.

Dommen legger til grunn at allmennpreventive hensyn har stor vekt i slike saker. I skjerpende retning er det i dommen lagt vekt på at domfelte har vært en «nødvendig brikke i å sikre muligheten til å disponere over utbyttet fra de straffbare handlingene i etterkant».

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktpersoner i Økokrim er:
Anders Orerød, politiadvokat, 907 44 724
Andreas Lunde, senior kommunikasjonsrådgiver, 402 00 450