Ifølge tiltalen var ordføreren i Nittedal involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde i Bjørnholtlia i Hakadal.

«Vi tar dommen til etterretning. Vi vil nå bruke ankefristen til å vurdere hvorvidt det er aktuelt for påtalemyndigheten å inngi anke til lagmannsretten», sier førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli.

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsansvarlig Ellen Cecilie Eriksen Tlf: 23 29 10 30