Ifølge tiltalen var ordføreren i Nittedal involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde i Bjørnholtlia i Hakadal.

Økokrim anker over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet.

«Vi mener tingretten har bedømt bevisene uriktig når de har frifunnet de tiltalte. Vi har derfor anket dommen til lagmannsretten», sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Økokrim er også uenig i tingrettens forståelse av korrupsjonsbestemmelsen.

Kontaktperson:
Kommunikasjonsansvarlig Ellen Cecilie Eriksen, tlf: 23 29 10 30
E-post: kommunikasjon.okokrim@politiet.no