Saken er nå rettskraftig, etter at Høyesterett har besluttet å ikke fremme anken hans til behandling. 
 
Han er også dømt til å betale erstatning til de fornærmede på 60 millioner kroner. Han er videre fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år fra han er ferdig å sone fengselsdommen. 
Dette er en spesiell sak med mange fornærmede. Med Høyesteretts beslutning setter vi punktum på en omfattende bedragerisak som har rammet mange eldre personer, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Bender. 
 
Investeringsbedrageri fremstår ofte profesjonelt
Investeringsbedrageri er en utbredt form for bedrageri. Bedragerne fremstår ofte utad som svært profesjonelle med blant annet fine kontorer og mange ansatte.  
I dette tilfellet hadde domfelte kontorer på Aker Brygge i Oslo og mange ansatte. Profesjonaliteten de fremstår med, fører til at investorene stolte på at pengene de lånte ut var en trygg investering, sier Bender. 
 
De fornærmede trodde de investerte i ulike eplehage-utbyggingsprosjekter til den domfelte, mens realiteten var at han brukte mye av pengene på et høyt privat luksusforbruk. 
 
Mange har tapt sine sparepenger
I retten forklarte flere av de fornærmede at de har tapt alle sine sparepenger. Lagmannsretten skriver i sin dom at de ikke er "i tvil om at mange fornærmede er blitt påført betydelige velferdstap." 
 
Lagmannsretten la også vekt på at domfelte "har rettet sin bedragerske virksomhet mot eldre mennesker, og flere har ved dette vært særlig sårbare." De uttaler videre at "forbrytersk virksomhet av denne karakter, i tillegg til å være økonomisk og personlig belastende for de fornærmede, også er et betydelig samfunnsproblem. Det skaper mistro og utrygghet, og krever store ressurser å etterforske. Sterke allmennpreventive hensyn tilsier en streng straff."
 
Det er viktig at det blir allment kjent at slike bedragerier er utbredt, og at folk må være forsiktig med hvor de investerer sine oppsparte midler, sier Bender. 
 

Kontaktperson:

Marianne Bender
førstestatsadvokat
902 04 300

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (08.00-15.45)