Investorene har betalt inn over 50 millioner kroner som skulle gått til eiendomsprosjekter på Østlandet. Pengene har i stor grad ikke gått til de nevnte eiendomsprosjektene.

Mannen som er i slutten av 30-årene er en tidligere daglig leder, styreleder og eier av et eiendomsselskap. Mannens samboer er også siktet og det har blitt foretatt ransakinger på flere adresser.

Fremstår profesjonelt

Investeringsbedrageri er en form for bedrageri som er utbredt. Bedragerne fremstår ofte utad som svært profesjonelle med blant annet fine kontorer og mange ansatte.

- I dette tilfellet hadde siktede kontorer på Aker Brygge i Oslo og mange ansatte. Profesjonaliteten de fremstår med fører til at investorene stoler på at pengene de låner ut er en trygg investering, sier påtaleansvarlig i saken førstestatsadvokat Marianne Bender.

I ØKOKRIMs trusselvurdering for 2020 pekes det på at bruk av eiendom til å utføre bedrageri har vist seg å være lukrativt i Norge. I følge Finanstilsynets risiko- og sårbarhetsanalyse utgjorde investeringer i falske selskaper 92 millioner norske kroner i 2018.

- Det er viktig at det blir allmenn kjent at slike bedragerier er utbredt og at folk må være forsiktig med hvor de investerer sine oppsparte midler, sier Bender.

Kontaktperson i ØKOKRIM er førstestatsadvokat Marianne Steensen Bender, telefon: 902 04 300

Kommunikasjonsansvarlig i ØKOKRIM: Ellen Cecilie Eriksen telefon: 474 88 858