Investorene lånte den tiltalte mer enn 54 millioner kroner i den tro at de investerte i eiendomsprosjekter på Østlandet. Pengene ble ikke disponert som avtalt.

Den tiltalte er en mann i slutten av 30-årene og er hjemmehørende i Østfold. Han er tidligere daglig leder, styreleder og eier av et eiendomsselskap.

De fornærmede har lånt ut penger til to eiendomsprosjekter i Moss og Oslo, hvor de har fått løfte om 8-10 prosent årlig rente. Økokrim mener at investorene gjennom møter og salgsmateriell har fått inntrykk av at investeringene har vært sikrere enn de i realiteten var. Deler av lånebeløpet har også blitt brukt til andre formål enn eiendomsprosjektene, og lånene ble ikke sikret som avtalt.

«I denne saken er det ikke-profesjonelle investorer som har blitt bedratt, og det er i hovedsak eldre mennesker. Økokrim vil be Oslo tingrett oppnevne en felles bistandsadvokat for alle fornærmede i saken», sier påtaleansvarlig og førstestatsadvokat Marianne Bender.

«Etterforskningen har tatt omkring syv måneder, noe som er kort tid når vi vet at det er 77 fornærmede som er bedratt for 54 millioner kroner», sier Bender.

Fremstår profesjonelt

Investeringsbedrageri er en form for bedrageri som er utbredt. Bedragerne fremstår ofte utad som svært profesjonelle med blant annet fine kontorer og mange ansatte.

«I dette tilfellet hadde tiltalte kontorer på Aker Brygge i Oslo og mange ansatte. Profesjonaliteten de fremstår med fører til at investorene stoler på at pengene de låner ut er en trygg investering», sier Bender.

I Økokrims trusselvurdering for 2020 pekes det på at bruk av eiendom til å utføre bedrageri har vist seg å være lukrativt i Norge.

«Det er viktig at det blir allmenn kjent at slike bedragerier er utbredt og at folk må være forsiktig med hvor de investerer sine oppsparte midler», sier Bender.

Kontaktpersoner i saken:

Marianne Steensen Bender
førstestatsadvokat
marianne.bender@politiet.no
tlf: 902 04 300

Ellen Cecilie Eriksen
kommunikasjonsansvarlig
Ellen.Cecilie.Eriksen@politiet.no
tlf: 474 88 858