Forholdene mannen har gjort seg skyldige i pågikk fra 2016 til 2020 og det dreier seg om konkurskriminalitet, bedragerier mot banker og privatpersoner i forbindelse med kjøp og låneopptak ved salg av varer gjennom et selskap i Viken. De straffbare forholdene medførte et konstatert tap på nesten 16 millioner kroner og fare for tap på omtrent 26 millioner. Siktelsen bestod av 16 poster.

Den 54 år gamle mannen ble også dømt til å betale kr. 245 360 i erstatning til en bank, samt å tåle inndragning av kr. 400 000. Saken gikk som en tilståelsesdom i Oslo tingrett i starten av mai.

Førstestatsadvokat i Økokrim, sier følgende om dommen:

«Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet. I denne saken har Økokrim etterforsket og oppklart en sak om omfattende og systematisk konkurskriminalitet som har resultert i streng straff».

Kontaktperson i saken er førstestatsadvokat Bård Thorsen, t. 414 54 172.