Mannen er i en tilståelsessak dømt for å ha sørget for utbetaling av 497.000 kroner gjennom fiktive fakturaer fra et selskap hvor han var avdelingsleder.  Nettoutbyttet var skjult som lønn og betaling for leasing av en bil.

Drammen tingrett skriver i dommen at «Forretningslivet er avhengig av tilliten til de som innehar betrodde stillinger og styrer med andres midler, og i og med denne tilliten vil risikoen for oppdagelse ofte være lav. Både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at forholdet skal straffes strengt.»

Mannen må tåle inndragning av utbyttet på 344.490 kroner, som skal gå til dekning av hans tidligere arbeidsgivers erstatningskrav på 497.000 kroner. I tillegg er han dømt til å betale erstatning  på 152.210 kroner, som tilsvarer mellomlegget mellom selskapets samlede tap og utbyttet.

-Saken viser hvor lett betrodde ledere kan utnytte tilliten de er gitt for egen vinning, og hvor vanskelig dette kan være å avdekke. I dette tilfellet hadde ikke selskapet som ble tappet for nær en halv million kroner noen mistanke i det hele tatt. Forholdet ble avdekket via opplysninger i en annen ØKOKRIM-etterforskning, sier politiadvokat Einar Salvesen Lieungh.

Straffesaken har sprunget ut av en større ØKOKRIM-etterforskning mot en rekke personer og selskaper mistenkt for omfattende økonomisk kriminalitet innen maler- og renholdbransjen som tidligere har vært omtalt i media.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson hos Økokrim er politiadvokat Einar Salvesen Lieungh, 23 29 10 30.