En 31 år gammel kvinne ble i Oslo tingrett nylig dømt til ubetinget fengsel i 1 år og 3 måneder for grov hvitvasking av rundt 2,5 millioner kroner. Dette er den sjette dommen i kjølvannet av at ØKOKRIM i 2019 avslørte et stort hvitvaskingnettverk i maler- og renholdsbransjen.

- Dette er omfattende og alvorlige saker som tapper samfunnet for store verdier i unndratt skatt og avgift, og som bidrar til arbeidslivskriminalitet. Det krever også store ressurser å etterforske slike store hvitvaskingsnettverk, uttaler førstestatsadvokat Marianne Bender i ØKOKRIM.

Det er inndratt ca. kr. 4,5 millioner som de domfelte har tjent på den kriminelle virksomheten. Personene er også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet.

Tre personer er fremdeles under etterforsking i det samme sakskomplekset, som inkluderer cirka 20 virksomheter som har reelle kunder i markedet, og åtte foretak som fremstår som "tomme".

Lovlydige borgere bidrar til arbeidslivskriminalitet

I nettverket ØKOKRIM etterforsketer har virksomhetene i maler- og renholdsbransjen overført penger til de "tomme" foretakene basert på fiktive fakturaer. Pengene som blir overført til disse foretakene blir etter et fradrag enten tatt ut i kontanter eller overført videre til privatpersoner, før de tas ut i kontanter eller overføres tilbake til de 20 betalende virksomhetene. Kontantene fra både de "tomme" foretakene og privatpersonene blir tilbakelevert til de 20 betalende virksomhetene som blant annet benytter dette til svart avlønning.

- Hvitvaskingsvirksomhet med bruk av fiktive fakturaer gjør at betalinger fra reelle kunder som betaler for blant annet maling og renhold av eget hus, likevel unndras beskatning og benyttes til svart avlønning, sier førstestatsadvokat Marianne Bender.

- Lovlydige borgere bidrar dermed til alvorlig økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet uten å vite det. Det er alvorlig, sier Bender.

Kontaktperson i ØKOKRIM er førstestatsadvokat Marianne Steensen Bender telefon: 902 04 300

Kommunikasjonsansvarlig i ØKOKRIM: Ellen Cecilie Eriksen telefon: 474 88 858