Sakene utgjør deler av et større nettverk for fiktiv fakturering der Økokrim har tiltalt til sammen ni ulike personer, hvorav syv av disse nå er dømt til ubetinget fengsel.

Nettverket har begått økonomisk utroskap mot 20 selskaper i hovedsak i renholds- og byggebransjen. Domstolene har i flere av sakene slått fast at hovedformålet med utroskapshandlingene var å unndra skatt og merverdiavgift ved betaling av fiktive inngående fakturaer, og etter tilbakeføring av pengene muliggjort svart avlønning.

- Dette har vært en omfattende etterforskning av et stort og organisert nettverk som driver med fiktiv fakturering for å unndra betydelige beløp fra statskassen, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Marianne Bender.

- Nettverket har tappet samfunnet for store verdier og har i tillegg bidratt til arbeidslivskriminalitet. De 20 selskapene involvert har hatt reelle kunder i markedet, og lovlydige borgere kan derfor uvitende ha bidratt til alvorlig økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Det er alvorlig, sier Bender.

Av de ti siktede i sakskomplekset er nå syv rettskraftig dømt for hvitvasking av kr 50 792 972 og for å ha begått økonomisk utroskap for kr 9 263 555. For én av de siktede er saken henlagt.

For de to gjenværende siktede har Økokrim tatt ut tiltale. Den første saken er berammet i Drammen tingrett den 26. mai til 1. juni 2021 og gjelder utroskap av kr 1 905 607. Den andre saken er berammet i Øvre Romerike tingrett den 14. juni til 22. juni og gjelder utroskap av kr 12 297 140, samt hvitvasking av kr 444 357.

Kontaktperson: førstestatsadvokat Marianne Bender, tlf. 902 04 300