En mann ble pågrepet i denne saken 16. oktober, og er siktet for grov økonomisk utroskap (jamfør straffeloven § 391). Mannen ble løslatt etter avhør.

Kontaktperson i ØKOKRIM:
Førstestatsadvokat Håvard Kampen, tlf. 23 29 10 32 og mobiltelefon 954 40 968