En tidligere innleid konsulent for Boligbyggs kjøpsteam tiltales for passiv korrupsjon, det vil si at han skal ha mottatt en utilbørlig fordel. Til sammen tre personer er samtidig tiltalt for aktiv korrupsjon. De tre skal ha betalt konsulenten skjulte vederlag i forbindelse med salg av eiendom til Oslo kommune. En femte person tiltales for hvitvasking ved at han bistod med å overføre 1,1 million kroner fra en av selgerne til konsulenten.

I tillegg har en advokat vedtatt et forelegg, og en annen advokat fått påtaleunnlatelse, for brudd på eiendomsmeglerloven i forbindelse med salgene til Boligbygg.

I Økokrims trusselvurdering vises det til at kommuner er sårbare for korrupsjon og at korrupsjonsfaren særlig er til stede der privat sektor møter offentlig sektor. Korrupsjon i offentlig sektor kan blant annet svekke tilliten til lokale styringsorganer.

- Korrupsjon ved store innkjøp med offentlige midler er en trussel mot samfunnet og forhold Økokrim ser på med største alvor, sier førstestatsadvokat og påtaleansvarlig i saken, Håvard Kampen.

Kontaktperson i Økokrim:
Førstestatsadvokat Håvard Kampen, tlf. 954 40 968