Pengene var utbytte av fiktiv fakturering og svart arbeid i varebil- og budbilbransjen på det sentrale Østlandsområdet. Gjerningspersonene sørget for at blant annet svart arbeid ble legitimert ved å utferdige fiktive fakturaer, som ikke stammet fra reelt utført arbeid. Pengene som kom inn på virksomhetenes konti ble stort sett videreført til andre fiktive foretak, eller ble tatt ut kontant. 
Denne formen for kriminalitet er alvorlig, fordi den undergraver næringsvirksomhet som ønsker å drive lovlig. Slik kriminalitet fører også til at den vanlige forbruker, som betaler for en tilsynelatende lovlig utført transportoppdrag, medvirker til det utføres svart arbeid, sier påtaleansvarlig i Økokrim, Anne Line Grøstad.
 
Konsekvenser for arbeidstakerne 
Slik kriminalitet kan også føre til at personene som utfører transportoppdragene utnyttes ved at de ikke får rettmessig lønn. Når de ansatte ikke har registrert lønnsinntekt, opparbeider seg heller ingen rettigheter til velferdsgoder, som pensjonsopptjening og ytelser fra NAV. 
 
På den annen side er det også opplysninger om personer som ikke ønsket at betaling for utført arbeid ikke skal registreres som lønn, slik at de kan fortsette å motta ytelser som for eksempel dagpenger, arbeidsavklaringspenger og sykepenger.
 
Dommen er ikke rettskraftig. 
 
Kontaktperson:
 
Anne Line Grøstad
politiadvokat
telefon: 979 80 171
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
telefon: 23 29 10 30 (08.00-15.45)