Den ene mannen er en norsk forretningsmann, som er dømt til to år og tre måneders fengsel for grov hvitvasking. Den andre mannen er dømt for grov uaktsomhet og 11 måneder i fengsel. 
 
Utbytte fra CEO-bedrageri 
 
Pengene var utbytte av et bedrageri begått i Belgia i 2019, og ble deretter forsøkt hvitvasket gjennom en norsk bank. CEO-bedrageri, eller direktørbedrageri, kjennetegnes av at gjerningsmenn har fått kontroll på e-postkonto og forledet ansatte i et selskap eller en bank til å overføre penger til en fremmed konto. 
 
Saken er et eksempel på at utbytte fra alvorlig kriminalitet begått i utlandet, forsøkes å hvitvaskes gjennom Norge og norske selskaper. CEO-bedragerier og den påfølgende hvitvaskingen er betydelige samfunnsonder. For å bekjempe vinningsforbrytelser er det nødvendig å slå hardt ned på misbruk av finanssystemene til hvitvasking på tvers av landegrensene, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Håvard Kampen.
 
Tilsammen 24 millioner hvitvasket gjennom Norge
 
Dette er den siste dommen i opprullingen av dette internasjonale hvitvaskingsnettverket, hvor det tidligere er domfelt tre menn i Norge, to i Belgia og ytterligere to i tilgrensende saker i Finland.
 
Det internasjonale nettverket stod bak en rekke hvitvaskinger av utbytter fra CEO-bedragerier begått over hele verden. 
 
 
Kontakt: 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no 
23 29 10 30 (08.00-15.00)