Pengene var utbytte fra såkalte CEO-bedragerier begått i Belgia og mot et amerikansk selskap i Singapore. I begge tilfellene ble utbyttet vasket gjennom norskeide selskap. Mannen ble i juni 2021 utlevert til Norge fra Storbritannia.

"Saken er et eksempel på at utbytte fra kriminalitet begått i utlandet, hvitvaskes gjennom Norge og norske selskaper. CEO-bedragerier og den påfølgende nødvendige hvitvaskingen er betydelige samfunnsonder. Godt antihvitvaskingsarbeid i en norsk bank gjorde at mye av utbytte heldigvis ble reddet", sier førstestatsadvokat Håvard Kampen.

Domfellelsen er del av en opprulling av det påtalemyndigheten mener er et internasjonalt hvitvaskingsnettverk. En norsk mann er tidligere domfelt til 3 år og 4 måneder i saken i Norge. Ytterligere to personer er, etter utlevering fra Storbritannia, domfelt til henholdsvis 4 og 5 års fengsel i Belgia.

Ytterligere to nordmenn er tiltalt for hvitvaskingen av 17 millioner som stammet fra bedrageriet i Belgia.

Nå er også en nordmann bosatt i Tromsø, tiltalt for sin rolle i hvitvaskingen av 7 millioner som stammet fra bedrageriet mot det amerikanske selskapet.

Kontaktperson
Håvard Kampen, førstestatsadvokat
havard.kampen@politiet.no
954 40 968

Katrine H. Nylund, kommunikasjonsrådgiver
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (mandag-fredag 08.00-15.45)