Arbeidslivskriminalitet kan være brudd på en rekke lovbestemmelser og er ikke et juridisk begrep. 

Arbeidsmiljøkriminalitet er brudd på lover og forskrifter som beskytter arbeidsmiljøet. Brudd på arbeidsmiljølovgivning er ofte en komponent i en typisk arbeidslivskriminalitetssak. Les mer om arbeidsmiljøkriminalitet under Miljøkriminalitet (lenke).

Hvordan jobber etatene for å forhindre arbeidslivskriminalitet?

Ingen etat kan bekjempe a-krim alene. Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten jobber derfor sammen for å forebygge og bekjempe a-krim.  Andre etater har også viktige oppgaver i innsatsen mot a-krim og bidrar inn i samarbeidet. Gjennom tverretatlig samarbeid blir myndighetenes innsats mer effektiv og målrettet. Der det er brudd på en etats lover og regler, er det ofte brudd på andres.

Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er samlokalisert i a-krimsentre i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tønsberg. Ved sentrene jobber medarbeidere med avdekking av a-krim, kunnskapsinnhenting og kontroll av virksomheter. I tillegg er Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) opprettet som et tiltak fra Regjeringen for å skjerpe politiets og kontrolletatenes innsats mot økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet. NTAES holder til ved ØKOKRIM i Oslo.

Hvordan kan du bidra for å forhindre svart arbeid?

 • Velg seriøse virksomheter. Ta en grundig sjekk av bakgrunnen til dem som skal jobbe hos deg. Ikke betal kontant. Det gjør det lettere for useriøse virksomheter å jobbe svart. Unngå dørsalg. 
   
 • Er virksomheten ført opp i Brønnøysundregisteret og Merverdiavgiftsregisteret? Du kan likevel ikke være sikker på at virksomheten er seriøs. Les Firmasjekken og huskelisten på handlehvitt.no (lenke)
   
 • Du har krav på å betale via en bank. Da står du sterkere om du vil klage eller reklamere på en vare. Du slipper ansvar for andres skattegjeld. Les om privatpersoners ansvar ved kontantkjøp hos Skatteetaten (lenke)
   
 • Sjekk at du får gyldig faktura. Kontroller fakturaen.
   
 • Skriv alltid kontrakt med håndverkere. Kontrakten bør forklare hva arbeidet går ut på. Den bør også forklare hva du ønsker av arbeidet. Les mer om kjøp av håndverkertjenester hos Forbrukerrådet (lenke).

Har du mistanke om a-krim og ønsker å kontakte en av etatene?

For å forebygge og bekjempe a-krim er etatene avhengig av god dialog med forbrukerne og arbeids- og næringslivet. Hver enkelt etat tar imot tips og utreder tips for sitt ansvarsområde. Hvis tipset angår flere myndigheter, tar etaten som har mottatt tipset ansvar for å involvere de øvrige. 

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til hver enkelt etat:

• Politiet

Mistanke om om useriøse virksomheter i ditt nærmiljø kan meldes inn her (lenke)

• Arbeidstilsynet

Mistanke om brudd på arbeidsmiljøloven, knyttet til eksempelvis lønnsforhold, arbeidstid, innkvartering eller sikkerhet kan meldes inn her (lenke)

• NAV

Mistanke om trygdesvindel, misbruk av tiltaksordninger eller annet misbruk av velferdsordninger kan meldes inn her (lenke)

• Skatteetaten

Mistanke om unndragelse av skatter, avgifter, svart arbeidet eller andre skattemessige avvik kan meldes inn her (lenke)