«Økokrim ser alvorlig på at det er laget et system for svart omsetning som har bidratt til omfattende skatteunndragelser. Svake kontrollrutiner og utstrakt bruk av kontanter har gjort dette mulig», sier politiadvokat Åsne Hana Torgersen.

Økokrim startet å etterforske forholdet i 2018 som en hvitvaskingssak. Etterforskningen har avdekket at personer tilknyttet Lycamobile har laget et system for svart omsetning av telekort. Som følge av dette har flere forhandlere av telekort unnlatt å opplyse om kommisjonsinntektene til skattemyndighetene. Dette har medført at over NOK 50 millioner ikke har blitt beskattet i perioden 2010-2016.

Innledningsvis i etterforskningen var det flere siktede. For enkelte av disse er saken henlagt, mens for seks personer er forholdet overført til Skatteetaten. Det gjenstår å påtaleavgjøre sakene for fire personer.

Lycamobile har ikke vedtatt forelegget.

Kontakter i forbindelse med pressemeldingen:
Åsne Hana Torgersen
politiadvokat
tlf. 986 84 432

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
tlf. 23 29 10 30