Mannen som er hjemmehørende i Oslo er tiltalt for grovt uaktsomt grovt skattesvik for årene 2014-2016 og forsettlig grovt skattesvik for årene 2017-2019.

«Dette er en alvorlig sak fordi det dreier seg om skatteunndragelser over mange år av et betydelig beløp», uttaler førstestatsadvokat Marianne Bender.

Den tiltalte har i perioden oppgitt uriktige og ufullstendige opplysninger til skattemyndigheten ved at han ikke har opplyst at han i realiteten var skattepliktig til Norge.

«Det er viktig at personer som har vært bosatt i utlandet og som ønsker å flytte hjem til Norge også må gjøre dette skattemessig. Ønsker du å bo i Norge, må du også skatte til Norge», sier Bender.

Han har i perioden unnlatt å oppgi skattepliktig inntekt på totalt 12.828.462 kroner og formue på totalt 307.484.187 kroner. Unndratt skatt utgjør 5.422.206 kroner.

Han har i perioden oppholdt seg i Norge langt utover det som er lovens krav til maksimalt antall dager en kan oppholde seg i Norge uten å være skattepliktig hit.

Skattesviket har pågått i seks år, og etterforskningen har derfor vært omfattende. Tiltalen er endret i forhold til opprinnelig siktelse. Økokrim har endret tiltalen for de tre første årene fra forsettlig grovt skattesvik til grovt uaktsomt grovt skattesvik. Økokrim mener at han fra inntektsåret 2017 anså det som overveiende sannsynlig at han ga skattemyndighetene uriktig informasjon da han hevdet seg skattemessig bosatt i Storbritannia og ikke Norge, og at han derfor har handlet forsettlig. Tiltalen er videre utvidet til også å omfatte inntektsåret 2019.