- ØKOKRIM etterforsker en omfattende arbeidslivskriminalitet-sak som involverer flere selskaper i maler- og renholdsbransjen. Åtte personer er pågrepet og siktet for tapping av selskaper og hvitvasking for flere millioner kroner, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i ØKOKRIM.

ØKOKRIM har det siste året brukt større ressurser på både å etterforske flere akrim-saker selv, og til å bistå politidistriktene i denne typen straffesaker.

- Det viktigste er ikke at politiet etterforsker flest mulig akrim-saker, men å angripe problemet smart gjennom forebygging og godt samarbeid mellom etatene, næringslivet og arbeidslivsorganisasjonene. Så må politiet etterforske de mest alvorlige lovbruddene og straffeforfølge disse. Det er viktig å gå etter de som har ledende roller og tar ut profitt – bakmennene, sier ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea.

ØKOKRIM har en koordinerende rolle for politiet i den tverretatlige kampen mot arbeidslivskriminalitet, og har jobbet mye med utvikling av regelverk og arbeidsmetodikk på dette området. Det første tverretatlige akrim-senteret ble opprettet i Bergen i 2014, og i dag er det syv slike sentre over hele landet der politiet og kontroll- og tilsynsetater som NAV, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Tolletaten samarbeider for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Les mer om arbeidslivskriminalitet på politiet.no (lenke)

I 2016 ble Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) opprettet som et tiltak fra Regjeringen for å skjerpe politiets og kontrolletatenes kamp mot økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet. NTAES holder til ved ØKOKRIM i Oslo sentrum, og ga nylig ut en rapport om kriminalitet i arbeidslivet.

Les rapporten Kriminelle i arbeidslivet (lenke)

Kontaktperson hos ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Marianne Bender, telefon 90 20 43 00