Ved straffutmålingen har retten lagt vekt på at allmennpreventive hensyn taler for at det reageres strengt mot denne typen kriminalitet. Det å stille sitt foretak og sin bankkonto til disposisjon for andre, og formidle videre penger vel vitende om at formålet var å unndra skatt og avgifter fra det offentlige er virksomhet som er sterkt samfunnsskadelig.

Straffesaken var en del av en ØKOKRIM-etterforsking mot en rekke personer og selskaper mistenkt for omfattende økonomisk kriminalitet innen maler- og renholdsbransjen, som tidligere har vært omtalt i media.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM er statsadvokat Elisabeth Frankrig telefon: 90 17 58 83.