• For rapporteringspliktige kontakt bransjeorganisasjonene.
  • For rapporteringspliktige vekslere og oppbevaringstjenester kontakt Enheten for finansiell etterretning.