Saken gjelder flere ulike straffbare forhold og hovedmannen ble dømt for utroskap og hvitvasking i Oslo tingrett.

Gjennom fiktive fakturaer overførte den 30 år gamle Oslo-mannen nesten 5 millioner kroner fra eget aksjeselskap til stråselskaper, og sørget videre for at flere millioner kroner ble tatt ut kontant fra minibanker på østlandet. Pengene ble brukt til å lønne sjåfører i selskapet uten at inntektene ble oppgitt til skattemyndighetene.

Finansiell etterretning

Saken kom til ØKOKRIM som en anmeldelse fra Enheten for finansiell etterretning (EFE).

- I denne saken fikk vi inn rapporter om mistenkelige transaksjoner fra flere banker. Da vi begynte å analysere rapportene så vi etter hvert et større bilde, som igjen førte til at EFE sendte en anmeldelse til ØKOKRIM, sier avdelingsleder for EFE, Sven Arild Damslora.

- Dommene og forelegget i denne saken er et resultat av samarbeidet Enheten for finansiell etterretning (EFE) har med bankene, sier Damslora.

Enheten for finansiell etterretning (EFE) er en nasjonal enhet som tar imot rapporter fra rapporteringspliktige, som f.eks. banker, meglere og advokater, og ligger organisatorisk under ØKOKRIM. EFE analyserer informasjon og lager etterretningsrapporter, men kan også lage anmeldelser basert på informasjonen de får inn i sine systemer.

  • Hovedmann ble dømt til fengsel i 2 år for utroskap, merverdiavgiftsbedragerier, skattesvik, hvitvasking og brudd på bokføringsloven. Han ble videre dømt til å tåle inndragning av til sammen ca. 1,3 millioner kroner. Dommen er rettskraftig.
  • En medvirker ble dømt for hvitvasking til betinget fengsel i 50 dager. Dommen er rettskraftig.
  • En annen medvirker har vedtatt et forelegg på NOK 15.000 for hvitvasking.

Spørsmål i saken kan rettes til statsadvokat Henrik Horn, tlf. 916 84 157