Statistikk per år

Utvikling siste 5 år

Virksomhetsområde 2015 2016 2017 2018 2019
Advokater m.fl. 6 12 10 13 24
Andre jf. Hv-loven §4 44 102 186 138 232
Banker 3 390 6 260 5 622 6 884 7 595
E-pengeforetak 1 - 1 7 25
Forhandlere av gjenstander 95 62 60 x x
Forsikringsselskap 52 68 77 108 259
Meglere 45 134 423 574 979
Regnskapsførere 46 68 66 61 58
Revisorer 49 50 51 42 45
Verdipapirforetak mv. 10 9 5 4 9
Virksomhet for betalingsformidling 976 2 013 2 452 2 932 2 338
SUM MT-rapporter 4 715 8780 8926 10 770 11 564

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

Sum MT-rapporter siste 5 år

2019

Virksomhetsområde 2019
Advokater m.fl. 24
Andre jf. Hv-loven §4 232
Banker 7 595
E-pengeforetak 25
Forsikringsselskap 259
Meglere 979
Regnskapsførere 58
Revisorer 45
Verdipapirforetak mv. 9
Virksomhet for betalingsformidling 2 338
SUM MT-rapporter 11 564

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 

MTR per virksomhetsområde 2019

 

2018

Virksomhetsområde 2018
Advokater m.fl. 13
Andre jf. Hv-loven §4 138
Banker 6 884
E-pengeforetak 7
Forhandlere av gjenstander x
Forsikringsselskap 108
Meglere 574
Regnskapsførere 61
Revisorer 42
Verdipapirforetak mv. 4
Virksomhet for betalingsformidling 2 932
SUM MT-rapporter 10 763

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 

MTR per virksomhetsområde 2018

MTR2018.png

2017

Virksomhetsområde 2017
Advokater m.fl. 10
Andre jf. Hv-loven §4 186
Banker 5 622
E-pengeforetak 1
Forhandlere av gjenstander 60
Forsikringsselskap 77
Meglere 423
Regnskapsførere 66
Revisorer 51
Verdipapirforetak mv. 5
Virksomhet for betalingsformidling 2 452
SUM MT-rapporter 8 953

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 

MTR per virksomhetsområde 2017

MTR-diagram-2017.png

2016

Virksomhetsområde 2016
Advokater m.fl. 12
Andre jf. Hv-loven §4 102
Banker 6 260
E-pengeforetak -
Forhandlere av gjenstander 62
Forsikringsselskap 68
Meglere 134
Regnskapsførere 69
Revisorer 50
Verdipapirforetak mv. 9
Virksomhet for betalingsformidling 2 013
SUM MT-rapporter

8 779

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven). 

Statistikk per kvartal

Kvartal 2020

Virksomhetsområde 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
Advokater m.fl. 6 11 9  
Andre jf. Hv-loven §4 54 92 92  
Banker 2 085 1 802 2 334  
e-pengeforetak 8 6 5  
Forsikringsselskap 92 39 78  
Meglere 295 312 259  
Regnskapsførere 24 15 13  
Revisorer 11 8 12  
Verdipapirforetak mv. 2 1 4  
Virksomhet for betalingsformidling 460 434 643  
SUM 3 037 2720 3449  

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 

MT-rapportering per kvartal 2018–2020

3. kvartal 2020

 

Kvartal 2019

Virksomhetsområde 1. kvartal 2019 2. kvartal 2019 3. kvartal 2019 4. kvartal 2019
Advokater m.fl. 7 2 6 9
Andre jf. hv-loven §4 47 65 55 65
Banker 1 870 1 806 1 789 2 130
E-pengeforetak 3 0 9 13
Forsikringsselskap 75 46 69 6
Meglere 194 205 241 339
Regnskapsførere 13 11 10 24
Revisorer 6 14 9 16
Verdipapirforetak mv. 0 4 3 2
Virksomhet for betalingsformidling 630 563 637 508
SUM MT-rapporter 2 845 2 716 2 828 3 175

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

MT-rapportering per kvartal 2017–2019

Kvartal 2018

Virksomhetsområde 1. kvartal 2018 2. kvartal 2018 3. kvartal 2018 4. kvartal 2018
Advokater m.fl. 4 3 1 4
Andre jf. hv-loven §4 28 17 19 52
Banker 1 811 2 065 1 339 1 670
E-pengeforetak - 2 3 2
Forsikringsselskap 15 19 28 46
Meglere 119 143 98 214
Regnskapsførere 17 11 17 16
Revisorer 11 11 11 9
Verdipapirforetak mv. - 1 - 3
Virksomhet for betalingsformidling 746 808 776 625
SUM MT-rapporter 2 751 3 080 2 292 2 641

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

Kvartal 2017

Virksomhetsområde 1. kvartal 2017 2. kvartal 2017 3. kvartal 2017 4. kvartal 2017
Advokater m.fl. 1 3 1 5
Andre jf. Hv-loven §4 25 78 38 45
Banker 1 669 1 133 1 451 1 369
E-pengeforetak 1 - - -
Forhandlere av gjenstander* 18 16 15 11
Forsikringsselskap 19 21 17 20
Meglere 50 77 159 137
Regnskapsførere 22 8 11 25
Revisorer 12 9 5 25
Verdipapirforetak mv. - 2 2 1
Virksomhet for betalingsformidling 649 546 661 596
SUM MT-rapporter 2 466 1 893 2 360 2 234

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).