Bedragerne ringer og utgir seg for å være ansatt i politiet eller banker. De benytter seg av "spoofing", som betyr at de selv velger hvilket nummer det skal se ut som de ringer fra. 
 
Økokrims rapport viser at ofrene i gjennomsnitt blir svindlet for rundt 200 000 kroner, men det er rapportert om enkelttilfeller med svindel av over 1 million kroner.
 
Redde for å bli svindlet på nytt
Enkelte av bedrageriofrene har vært redde for å ha kontakt med politiet i etterforskningen av saker, av frykt for å bli bedratt på nytt. I tillegg kan slike bedragerier påvirke tilliten til offentlige institusjoner og myndighetsapparatet generelt. 
 
– Vi er bekymret for at folk kan få lavere tillit til politiet og myndighetene, som følge av slike bedragerier. Vi har et sterkt tillitsbasert samfunn, som er avhengig av at samfunnet har tillit til at myndighet og makt utøves av aktører som man kan stole på, sier Lone C. Pettersen, avdelingsdirektør for etterretning og forebygging i Økokrim. 
 
Flere av aktørene kan knyttes til annen alvorlig kriminalitet som grov vold, trusler, narkotika og hvitvasking.
 
Gjerningspersonene utnytter personer som "pengemuldyr"
Gjerningspersonene bruker et stort antall såkalte pengemuldyr. Det vil si personer som overfører penger for andre, hvor overføringen i realiteten går til kriminell virksomhet. Dette kan også skje uten at den som overfører penger er klar over at man på denne måten blir involvert i kriminalitet.  
 
Ofte rekrutteres pengemuldyrene gjennom bekjentskaper eller via sosiale medier. Noen opplever også å ha blitt stoppet på gata og blitt bedt om hjelp.
- Personene som rekrutteres er ofte unge eller sårbare mennesker, som ikke forstår hva de bidrar til eller alvoret i handlingen. Det er også rapportert at pengemuldyr har utført sin rolle under tvang, etter å ha blitt truet av bedragerne, sier Pettersen.
 
Dersom du mistenker at du er utsatt for svindel, anbefaler vi at du kontakter banken så fort som mulig, og at du anmelder til politiet.